Xin chào, hoan nghênh miễn phí sử dùng tỷ số trực tuyến bóng đá Mỹ của 7M.COM.CN. Bây giờ, bạn chỉ cần chép Code sau đây vào website của bạn, thì được hưởng tỷ số trực tuyến. Toàn quá trình đơn giản.

Thiết lập:

Đặt múi giờ:    Chú: “Đặt múi giờ” có thể đặt thoe đa số users của quý website nằm ở, để họ có thể cập nhật tỷ số thoe giờ địa phương, truy cập website với hiệu quả tốt nhất.

Code và hiệu quả:


Bước:
Trực tiếp thu được Code sử dụng